Forbrukernet.com

Public information about COVID-9

Πλύνετε τα χέρια σας τακτικά . Κρατάτε αποστάσεις. Μείνετε στο σπίτι , αν έχετε συμπτώματα. Ακολουθείστε τις οδηγίες των ειδικών. Wash your hands regulary. Keep your dinstance . Stay home if you have symptoms. Follow Goverment guidance Редовно си мийте ръцете. Запазете вашето обстоятелство. Стойте вкъщи, ако имате симптоми. Следвайте указанията на правителството